Language:
Invotech Solutions AB

Workplace Safety Solutions
- höjer säkerheten för dig direkt

Några av våra kunder

Våra Workplace Safety-lösningar

Worker Safety
Worker Safety
Fleet EHS
Fleet EHS
Collision
Safety Guard
Collision
Safety Guard
Equipment
Management
Equipment
Management
Logistics
Logistics

Worker Safety

Worker Safety by Invotech är en innovativ och flexibel trygghetstjänst. Genom att ligga steget före ökar den dina möjligheter att förebygga arbetsplatsolyckor och stärker dina medarbetares och besökares känsla av trygghet. Läs mer

Fleet EHS

Fleet EHS by Invotech skapar förutsättningar för en tryggare arbetsmiljö, minskat slitage och driftskostnader för dina tunga arbetsfordon. Med tillägget Driver Assistance by Invotech får dina förare feedback i realtid på körbeteendet och kan förbättra sitt sätt att hantera fordonet.

Kombinerat med Worker Safety by Invotech och Collision Safety Guard får även förarna varningar om personer och andra fordon som befinner i närheten av fordonet för att förhindra kollisioner.

Collision Safety Guard

Med tillvalet Collision Safety Guard by Invotech får du varningar för att undvika en kollision mellan fordon och person samt mellan fordon och fordon.

Tillvalet passar för Fleet EHS.

Equipment Management

Equipment Management by Invotech ger dig en samlad bild av dina värdefulla tillgångar som t.ex. material, gods, utrustning, maskiner, verktyg, containers, trailers, etc. Du kan hitta, spåra och följa dina tillgångar samt få information om status och geografisk position. Du kan även se om dörrar är öppna eller stängda på t.ex. trailers, containers, mm.

Det finns även möjlighet att få meddelanden t.ex. om en tillgång förflyttar sig utanför ett specificerat område.

Logistics

Logistics by Invotech hjälper dig att effektivisera och följa dina processer kring interna transporter samt ger kontroll på ditt materialflöde utomhus. Förarna får tillgång till arbetsorders (transportorders) och leveransinformation som: leveranstyp, leveranstid, måldestinationen med kartstöd, mm. Det finns även en statistikfunktion vilket gör att du kan analysera och effektivisera dina flöden.

Vårt koncept

Faktabaserat värdeskapande

Med hjälp av sensorer och positionering samlar vi in information om enheters tillstånd och status, som sedan bearbetas av algoritmer för att kunna presenteras på ett sätt som gör det lätt att förstå och möjlighet att ta beslut manuellt eller automatiserat.

Faktabaserade information är en förutsättning för att ta värdeskapande beslut – Invotech ger dig verktygen för att realisera detta.

Paketering för smidig användning och hantering

Vi har en tro på att göra teknik så enkelt som möjligt att använda och att hantera.

Med vår molnbaserade Invotech® IoT Platform som bas för att hantera uppkopplade enheter och kopplingar till externa system har vi paketerat färdiga lösningar som konfigureras efter kundens behov.

Våra lösningar erbjuds i abonnemangsform där vi tar hand om hårdvara, drift i molnet, röst- och datakommunikation, onboarding, support och förvaltning. Allt för att göra det så smidigt som möjligt för våra kunder.

Paketeringen gör det även smidigt att implementera lösningarna i kundens verksamhet för att snabbt skapa värde.

Kundberättelser

Valbo Trä AB Vi har ett fokus på att göra vår arbetsplats så trygg som möjligt och Worker Safety by Invotech är en del av detta arbete.

Visa

Gyllsjö Träindustri AB Aktivt och kontinuerligt arbete med arbetsmiljöfrågor, involverande förmåner och arbetssäkerhet är en självklarhet för oss.

Visa

Sandvik Materials Technology AB I en komplex logistikapparat var målet var att öka hälsa och säkerhet för förarna men också att effektivisera transporterna samt minska miljöpåverkan. Vi ville få ett bättre stödsystem för våra förare och ledning.

Visa

Invotech Solutions AB


Vi skapar säkrare och tryggare arbetsmiljöer, ökad effektivitet och hållbarhet i verksamheter, samt minskad miljöpåverkan för våra kunder.

I blickfånget

Skydd-22 Invotech ställer ut på SKYDD-22 nordens största branschmässa inom skydd och säkerhet, brandbekämpning, räddningsarbete och personligt skydd. Du kan besöka oss i monter A15:59.

Skydd-22

Kontakta oss för mer information

Våra kontaktuppgifter

Västra vägen 52
803 24 Gävle, Sweden
safety@invotech.se
+46 (0)26 60 09 45
Västra vägen 52
803 24 Gävle, Sweden

www.invotech.se

Copyright © 2022 Invotech Solutions AB - All rights reserved.

chevron-down