Language:

Sandvik Material Technology AB (Alleima Tube AB)

Vi tar det steg för steg och siktar på att tänja på gränserna och tillämpa denna nya teknik i alla delar av vår leveranskedja. Vi ser obegränsade möjligheter.
"
Roland Andersson
Logistics Manager, Sandvik Materials Technology AB

Utmaningen

Med enorma lagerytor på 6 kvadratkilometer och cirka 800 transporter per dag stod Sandvik Materials Technology (SMT), numera Alleima Tube AB, inför stora logistiska utmaningar. Att förlita sig på manuell hantering när det gäller att hålla reda på transporter och lokalisering av material ger en mängd problem, till exempel:

  • Förare har problem med att hitta material, särskilt på vintern när skyltar är täckta med snö.
  • Brist på geografisk dokumentation gör att material går förlorat. I SMT:s fall innebär detta ofta flera månaders försening i leverans av order till kunder.
  • Svårigheter att upprätthålla leveransprecision.
  • Problematiskt för ledningen att föra statistik för SLA-uppföljning.
  • Resursslösa och onödiga påfrestningar på både miljö och personal orsakade av t.ex. brist på optimerade rutter och oförutsägbara tidtabeller.

Uppdraget

Att få ett systematiskt förarstöd och ledningssystem som är enkelt att använda, skapar effektiviseringsfördelar och förutsättningar för en bättre leveransprecision.

Lösningen

I en gemensam insats arbetade Invotech® och SMT med ett implementeringsprojekt för att komma fram till den optimala tekniska lösningen. Invotech tog fram skräddarsydd version av Invotech® System (numera benämnd Logistics by Invotech), utveckling av en förarstödsapplikation och installation av sensorer och GPS i fordonen.

Ledningsstödssystemet gör det möjligt för ledningen att fatta välinformerade och snabba beslut genom att erbjuda ackumulerad och realtidsstatistik i form av nyckeltal, trender, geografiska ”heatmaps”, mm. De viktigaste konkreta resultaten av denna ökade insikt kan sammanfattas enligt följande:

  • Anställda som söker efter saknat material kan fokusera på andra uppgifter.
  • Ökad kontroll över allt lagrat material.
  • Betydande minskning av fordonets tomgångstid.
  • Ökad hälsa och säkerhet och minskade kostnader för fordonsunderhåll genom automatisk upptäckt av s.k. potthål dvs håligheter marken som påverkar slitaget av fordonen.

Förarstödsapplikationen innehåller en lista över arbetsorder och en realtidskarta som visar lasttruckens position och dess måldestination. Det gör det också möjligt för föraren att söka efter platsen för material och se alla andra fordon i området, vilket hjälper till att undvika trängsel och kollisioner. Sensorer på trucken informerar systemet om när trucken lastas/lossas och registrerar automatiskt nya platser för det flyttade materialet i systemet.

De viktigaste nyheterna i användargränssnittet var introduktionen av kartan, sökverktyget och möjligheten att byta färgtema baserat på visningsförhållanden, för mindre ansträngda ögon. Användargränssnittet har en lyhörd design och pekskärmsstöd, vilket möjliggör mobilitet och enkelt hårdvarubyte för framtiden.

Vill du veta mer om hur Worker Safety by Invotech kan stötta dig i ditt företag?
Kontakta oss

Kundberättelser

Valbo Trä Vi har ett fokus på att göra vår arbetsplats så trygg som möjligt och Worker Safety by Invotech är en del av detta arbete.

Visa
safety@invotech.se
+46 (0)26 60 09 45
Västra vägen 52
803 24 Gävle, Sweden

www.invotech.se

Copyright © 2022 Invotech Solutions AB - All rights reserved.