Language:

Gyllsjö Träindustri AB

Aktivt och kontinuerligt arbete med arbetsmiljöfrågor, involverande förmåner och arbetssäkerhet är en självklarhet för oss.
"
Per Oredsson
VD, Gyllsjö Träindustri AB

Om Gyllsjö Träindustri AB

Gyllsjö Träindustri AB är en av Nordens ledande tillverkare av EUR-pallar och andra lastpallar i specialformat. Som en av få svenska palltillverkare hanterar Gyllsjö Träindustri hela produktionskedjan från sågverk och logistik till spik- och palltillverkning och leverans av färdig produkt.

Gyllsjö Träindustri utvecklar även arbetsplatsen utifrån hållbarhetsfaktorer. Aktivt och kontinuerligt arbete med arbetsmiljöfrågor, involverande förmåner och arbetssäkerhet är en självklarhet. På så vis fortsätter Gyllsjö Träindustri att uppmuntra till den yrkesstolthet och det yrkesengagemang som genomsyrat Gyllsjö Träindustri i över 75 år. Engagemanget från medarbetarna är en nyckelingrediens för att fortsätta leverera innovativa och trygga alternativ även i framtiden.

Varför valde ni Worker Safety by Invotech?

Vi har en integrerad produktionskedja och bl.a. så hämtar vi virke i skogen med egna timmerbilar och egna förare. Timmerbilsförarna jobbar ensamma och gör flera moment som att lasta och att säkra lasten vilket innebär att föraren byter plats mellan hytten och lyftkranen där flera risker för bl.a. fall och klämskador finns.

Vi diskuterade med Invotech om hur vi snabbare kan hjälpa våra medarbetare om olyckan skulle vara framme. Efter en genomgång av Worker Safety by Invotech så fann vi att denna lösning är en av nycklarna för att förbättra säkerheten för våra timmerbilsförare. Vi kommer även att använda lösningen för våra medarbetare och entreprenörer som utför ensamarbete på plats hos oss på produktionsenheten.

Hur har Worker Safety by Invotech påverkat er verksamhet?

Personalen har varit involverade i implementeringen och vi har fått ett ännu större fokus på

Vi har blivit ännu mer fokuserade på att förbättra tryggheten på våra arbetsplatser. Worker Safety by Invotech ger oss ett komplementverktyg för att dels snabbt agera i realt-tid om det händer incidenter för medarbetare, inhyrdpersonal, besökare, m.fl. på arbetsplatsen, men också möjlighet att identifiera platser och situationer där vi kan förbättra tryggheten ännu mer med faktabaserad information.

Ett plus är att vi med Worker Safety by Invotech kan kommunicera via röst i mobilnätet i det fall inträffat en fallolycka eller om en medarbetare har hamnat i en situation där han/hon larmar själv så vi snabbt kan sätt in rätt hjälp.

För oss är det viktigt att kontinuerligt jobba med arbetsmiljöfrågor och arbetsplatssäkerhet samt att hitta smarta lösningar som kan ge oss bättre stöd i dessa processer.

Vad tycker medarbetarna?

Medarbetarna har varit väldigt positiva och är delaktiga i denna satsning samt känner att vi fokuserar på att göra vardagen på arbetsplatsen ännu tryggare.

Vill du veta mer om hur Worker Safety by Invotech kan stötta dig i ditt företag?
Kontakta oss

Kundberättelser

Valbo Trä Vi har ett fokus på att göra vår arbetsplats så trygg som möjligt och Worker Safety by Invotech är en del av detta arbete.

Visa
safety@invotech.se
+46 (0)26 60 09 45
Västra vägen 52
803 24 Gävle, Sweden

www.invotech.se

Copyright © 2022 Invotech Solutions AB - All rights reserved.